BDDK’dan banka hesapları ve krediler için flaş karar

BDDK’dan banka hesapları ve krediler için flaş karar çıktı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamayacak. Ayrıca kredili hesabın limiti artırılamaz ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacak.

Söz konusu değişiklik ile, yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “katılma” ibaresi “katılım” şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin 4. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” şeklinde değiştirildi.

Düzenlemeye göre, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamayacak, kredili hesabın limiti artırılamaz ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacak. Kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek. Dördüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmayacak.

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” şeklinde değiştirildi.

Düzenlemeye göre, tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilecek. Kurul, yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesapları için yatırılabilecek asgari tutar ve/veya katılma hesaplarının belli bir oranı şeklinde sınır tesis etmeye yetkili olacak. Her iki sözleşme türüne dayalı olarak açılan katılma hesapları ayrı fon havuzlarında işletilir ve her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek. Katılma hesabı sahiplerinin menfaatlerine zarar vermemek ve önceden belirlenmesi halinde toplanan fonun kullanım amacı dışına çıkmamak kaydıyla kâr zarar ortaklığı sözleşmesine ve yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları için açılan havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek, bölünebilecek, havuzlar arasında aktarım yapılabilir ve vade sonunda tasfiye edilebilecek.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Kurul, Fonun görüşünü almak suretiyle bu fıkrada yer alan tutarı değiştirmeye yetkilidir” cümlesi eklendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx